O NAS

Salon Kultury Polskiej (Polish Culture Salon)

jest stowarzyszeniem polonijnym działającym na terenie Szkocji. Naszym celem jest upowszechnianie polskiej kultury – w szerokim tego słowa znaczeniu. Kultury rozumianej nie tylko jako różne formy twórczości artystycznej ale przede wszystkim, jako kluczowy czynnik stanowiący o tożsamości narodowej. Istotnymi elementami składowymi tak pojmowanej kultury, niezależnie od jej wymiaru związanego bezpośrednio ze sztuką, jest również zaangażowanie w bieżące kwestie natury społeczno-politycznej, które niejednokrotnie aktywizują, stanowią o poczuciu przynależności i łączą wokół jednej, wspólnej sprawy Polaków na całym świecie. Ważną częścią tego procesu jest także propagowanie i przypominanie prawdy historycznej, dotyczącej dziejów i dokonań Polski i Polaków. Niestety wiedza na temat wielu istotnych faktów, związanych zwłaszcza z II wojną światową, a także późniejszym okresem, w obiegowej świadomości, zarówno społeczności brytyjskiej jak i wielu, szczególnie młodych, rodaków jest bardzo niepełna.

Dlatego, w obliczu skali emigracji polskiej, działania naszego stowarzyszenia koncentrują się przede wszystkim na integrowaniu środowisk polonijnych wokół tak postrzeganych wartości. Co więcej, biorąc pod uwagę fakt, że fala tzw. "nowej emigracji" zaczęła się już ponad dekadę temu, nasza aktywność nie sprowadza się wyłącznie do wymiaru  kojarzonego z, wyżej wspomnianą, tradycyjną polskością, ale także przywiązuje wagę do procesów idących już o krok dalej – a mianowicie ewoluowaniu ciągle prężnie rozrastającej się społeczności polonijnej w Wielkiej Brytanii. Coraz wyższa liczba naszych rodaków zamieszkujących w Zjednoczonym Królestwie, a zarazem wzajemne wpływy wielu spotykających się tutaj kultur, tworzą coraz większe zapotrzebowanie na funkcjonowanie miejsc, które będą, z jednej strony swoistym „łącznikiem” z Polską i polskością, a z drugiej strony będą także funkcjonowały jako ważna część już nowej, polskiej i polsko-brytyjskiej rzeczywistości rozwijającej się w kraju nad Tamizą.